×
Facebook
Vakantieparken in Europa

Privacy verklaring

Happy Stay, gevestigd aan de Boerhaavelaan 24 8024 BK Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vakantie-bungalowparken.nl Boerhaavelaan 24 8024 BK Zwolle 038-7850048

Henk Jepma is de Functionaris Gegevensbescherming van Happy Stay Hij is te bereiken via het contact formulier op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Happy Stay verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Happy Stay verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Happy Stay verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Nieuwsbrief:

U kunt zich via onze website abonneren op de nieuwsbrief van Happy Stay. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen d.m.v. de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of via de website. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Happy Stay verwerkt alleen uw emailadres voor het versturen van de nieuwsbrief.

Email-, folderaanvraag- en reserveringsformulieren:

De inhoud van email-, folderaanvraag- en reserveringsformulieren wordt uitsluitend en alleen doorgestuurd naar het emailadres van de ontvanger.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Happy Stay neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Happy Stay) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Happy Stay bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

In alle andere gevallen verstrekt Happy Stay uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Happy Stay blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Happy stay maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.

Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat je de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van de browser verwijderd.

Op deze website worden advertenties getoond met behulp van Google Advertenties. Door het gebruik van deze website, gaat de gebruiker er mee akkoord dat derden cookies in de browser van de gebruiker mogen plaatsen. Hierdoor valt er voor deze partijen gerichter te adverteren.

Externe leveranciers, zoals Google, maken gebruik van cookies op deze website. Zo kunnen zij advertenties weergeven op basis van u eerdere bezoeken.

Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan gebruikers van deze website op basis van hun bezoek (geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) aan deze site en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden (https://adssettings.google.com/) voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacy beleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Website Statistieken:

Wij gebruiken het statistiekenprogramma Webalizer om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden en hoe bezoekers op onze website zijn gekomen.

Hiertoe verzamelen wij een aantal gegevens van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor Webalizer. Na 14 dagen worden de logfiles verwijderd.

Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:

- IP-adres;
- user agents (browsers, operating system);
- gebruikte links binnen de website;
- gebruikte links om op onze website te komen.

Onze website statistieken zijn beveiligd met een wachtwoord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Happy Stay en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Happy Stay wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Happy Stay neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier op deze website. Happy Stay heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:  Firewall en Virusscanner.